Udvalgte Projekter og kundecases

Implementering af WMS hos 3PL Virksomhed

I dette projekt var jeg projektleder pokring implementering af ny WMS-løsning til at understøtte deres lagerhotel.
 
 Projekt aktiviteter: 
– Udarbejdelse af Kravspecifikation
– System & Leverandør valg
– Projektledelse
– Implementering og Opsætning af Ongoing WMS
– Udarbejdelse af dokumentation
– System Test og Go-Live

Systemvalg:
Ongoing Warehouse Management

Implementering af nyt ERP-System
Business Central

Her har jeg været projektleder og haft ansvar for projektet fra start til slut. Projektbeskrivelse, Kravspecifikation, Leverandørvalg, implementering og Go-Live.
 
Projekt akvitieter:
– Udarbejdelse af Kravspecifikation
– System & Leverandør valg
– Projektledelse
– Implementering og Opsætning af Business Central 
– Udarbejdelse af dokumentation
– System Test og Go-Live

Systemvalg:
Microsoft Business Central

Ekstern Projektleder og ansvar for en række optimeringsprojekter

Har arbejdet for Hotri i over 2 år som deres eksterne Projektleder og haft ansvar for en lang række forskellige projekter omkring effektivisering og optimering af af processer og systemer omkring Navision.

Udvalgte gennemførte projekter:
– Optimering af Service afdeling,
– Optimering af Købsproces i Navision
– Implementering af Reservationer og Indkøbskladde.
– Optimering af Lager processer og Tasklet System.
– Implementering af e-handelsplatform.

Systemer:
Navision 2018, Dynamic Web

Implementering af ERP-system og
B2B e-handelsplatform

Projektleder omkring implementering af nyt ERP & E-handels platform til at understøtte deres salg, lager, e-handel, Butik mv.

Projekt aktiviteter: 
– Udarbejdelse af Kravspecifikation
– System & Leverandør valg
– Projektledelse
– Konsulent på impl. af  TRAEDE ERP/e-Handelsplatform 
– Udarbejdelse af dokumentation
– System Test og Go-Live

Systemvalg: TRAEDE

Implementaring af ny e-Handelsplatform integreret til ERP-System

Projektleder omkring implementering af ny B2B e-handelsplatform med tæt integration til C5 ERP-system.

 Ansvarlig for opgaver omkring integration imellem systemer, automatisering af dataoverførsler af Masterdata & ordrer.

Systemvalg:
Magento Commerce Platform

Implementering af ERP-system og
B2B e-handelsplatform

Jeg har her haft rollen som projektleder med fokus på styring af aktiviteter og opgaver i projektet.

Derudover har jeg deltager i implementeringen af systemet og forankring af plukke og pakke processer på lageret.

Systemvalg
Emporio E-commerce Platform