Preloader Close

 

Jeg arbejder som uvildig rådgiver, projektleder og konsulent indenfor Digital Transformation og
hjælper virksomheder med at få succes med deres IT & Digitaliseringsprojekter.

Digitaliseringsrådgiver
Bo K. Larsen

 

Jeg arbejder som uvildig rådgiver, projektleder og konsulent indenfor Digital Transformation og
hjælper virksomheder med at få succes med deres

IT & Digitaliseringsprojekter.

Digitaliseringsrådgiver
Bo K. Larsen

 

Projektmodel

 

Den projektmodel jeg bruger består af fem faser som bl.a. skal sikre at de forskellige aktiviteter i projektet gennemføres på kronologisk og struktureret måde så muligheden for succes med projektet dermed øges.

Når man som virksomhed skal igang med et IT/digitaliserings projekt, så er min grundlæggende holdning at:

 

“Jo bedre forberedelse, jo bedre resultat

 

… dvs. det er vigtigt at man som virksomhed har gjort sig klart, hvilke krav og ønsker man har til et nyt system –
hvis ikke man gør det, hvordan skal IT-leverandøren der levere systemet så kunne vide hvilke processer og funktioner systemet skal understøtte ? 

 

En af mine rolle er derfor typisk, at jeg hjælper virksomheder med at forberede sig til projektet, få enighed i virksomheden om hvilke processer det nye system skal understøtte og få udarbejdet en kravspecifikation.

Uvildig Rådgiver, Projektleder & Konsulent

 

Få hjælp til jeres Digitaliseringsprojekt.

Det er ikke alle virksomheder i SMV-segmentet som har egne ressourcer, kompetencer og erfaring med at drive et digitaliseringsprojekt.

Jeg hjælper derfor virksomheder til at lykkes med den digitale transformation og støtter, hjælper og udfører aktiviteter så projektet bliver en succes.

1: Strategisk erfaring

Jeg har erfaring fra rollen som IT-chef & CIO i en række forskellige virksomheder og arbejdet med strategi og IT-arkitektur og udarbejdet oplæg på implementering af digital transformation indenfor ERP, WMS, PIM & E-handel.

 

2: Operationel erfaring

Jeg har deltaget aktivt i en lang række projekter indenfor ERP, WMS & E-handel, udarbejdet kravspecifikation, fundet leverandører og systemer, deltaget aktivt i implementering af nye systemer og har generelt en meget hands-on og praktisk tilgang til implementeringsprojekter.

Uvildig Rådgiver, Projektleder & Konsulent
 

Få hjælp til jeres Digitaliseringsprojekt.

Det er ikke alle virksomheder i SMV-segmentet som har egne ressourcer, kompetencer og erfaring med at drive et digitaliseringsprojekt.

Jeg hjælper derfor virksomheder til at lykkes med den digitale transformation og støtter, hjælper og udfører aktiviteter så projektet bliver en succes.

1: Strategisk erfaring

Jeg har erfaring fra rollen som IT-chef & CIO i en række forskellige virksomheder og arbejdet med strategi og IT-arkitektur og udarbejdet oplæg på implementering af digital transformation indenfor ERP, WMS, PIM & E-handel.

2: Operationel erfaring

Jeg har deltaget aktivt i en lang række projekter indenfor ERP, WMS & E-handel, udarbejdet kravspecifikation, fundet leverandører og systemer, deltaget aktivt i implementering af nye systemer 

ERP Systemer

Erfaring med opgradering/udskiftning af ERP-system - C5, Navision, & Uniconta

WMS/Lager Systemer

Implementering af Logistik & WMS-Systemer

Webshop & PIM

Implementering af E-handels- & PIM-Systemer

Vi hjælper jer med jeres IT-projekt

Jeg deltager som Sparringspartner, Rådgiver, Projektleder & Konsulent og hjælper virksomheder til at få
succes med digitalisering.

Procesanalyse

Vi gennemføre en forretningsanalyse og deltager i afklaringen omkring hvilke processer der kan optimeres

Projektafklaring

Vi gennemføre en systemanalyse og afklarer hvilke(t) system(er) der skal enten opgraderes eller udskiftes.

Kravspecifikation

Vi facilitere Workshops for at etablere grundlaget for at udarbejde en kravspecifikation

System /
Leverandørvalg

Vi deltager i processen om valg af det rigtige System og Leverandør der matcher virksomheden ønsker og krav.

Valg System ERP/WMS, E-handels

Vi deltager i valget af det nye system og leverandør der bedst matcher system kravene og virksomhedenskultur

Implementering
af nyt IT-system

Vi deltager i implementeringsprojektet med den rolle der matcher jeres behov - Projektleder, Konsulent e.l.

Et par af vores kunder...